Ontmoetingsdag korenfamilies

LDC Cogelshof, Deuzeldlaan 49,
 2900 Schoten

30 november 2019 13:00 - 17:00 LDC Cogelshof, Deuzeldlaan 49,
 2900 Schoten

Aangezien we geloven in de specifieke benadering en ondersteuning die korenfamilies verdienen, nodigen we alle besturen uit op de eerste ontmoetingsdag voor korenfamilies. Op die manier kan elke korengroep deel uitmaken van een platform waarbij ze kunnen deelnemen aan gesprekken over strategische, artistieke en bestuurlijke thema’s.

Vragen zoals ‘hoe zorgen jullie voor opleiding van interne mede-dirigenten?’, ‘hoe gaan jullie om met afwezigheden?’, ‘hoe organiseren jullie ledenwerving?’ ‘Hoe hebben jullie aandacht voor jullie eigen repertoire-DNA?’, maar ook thema’s zoals lokale verankering, GDPR, de nieuwe vzw-wetgeving, ledenadministratie, enz. komen aan bod.

De bedoeling van deze namiddag is voornamelijk om elkaar te leren kennen en van elkaar te leren.

Wist je dat Koor&Stem Antwerpen een subsidieaanvraag indiende bij de Vlaamse Overheid ter ondersteuning van jullie werking? We lichten aan het einde van de namiddag dan ook graag de stand van zaken toe over het dossier ‘bovenlokale cultuursubsidie’ dat rond 15 oktober haar uitkomst kent.

13u00: Onthaal met koffie
13u15: Verwelkoming
13u30: Gespreksgroepen op basis van verschillende onderwerpen (keuze):

  • Artistiek
  • Strategisch
  • Bestuurlijk

15u00: Pauze/netwerkmoment
15u30: Wrap-up van de gespreksgroepen.
15u45: Toelichting dossier bovenlokale cultuurwerking
17u00: Einde

Ticket Type Price Cart
Ontmoetingsdag korenfamilies 9,00

Meer informatie